Ga naar de inhoud

Geschiedenis van het Zweiersdal

Het Zweiersdal is een oud smeltwaterdal dat is ontstaan in het Weichselien. De voorgaande ijstijd Saalien had al wat voorwerk gedaan met de ijstongen, die de grond krachtig opzij duwden waardoor er stuwwallen en dalen ontstonden. In het Weichselien zorgde ondergrondse ijslagen er voor dat het water niet in de bodem kon zakken en er dus bovengrondse stromen ontstonden in de richting van lager gelegen delen, bij ons is dat de Nederrijn. Zo is het Zweierdal ook ontstaan samen met vele andere kleine droogdalen op de Veluwe.

De hoeveelheid zonlicht op de hellingen van het dal bepaalde dat de helling bij war middag zonlicht stijl afliep en minder steil bij aan de kant waar de ochtendzon op viel.

Het bovenste deel van het Zweiersdal is een zogenaamd droogdal, door het lage deel van het dal waar ons dorp Oosterbeek is ontstaan loopt een beek.

De naam van ons dorp Oosterbeek is zoals je misschien al weet afgeleid van de naam die de waterloop door het lage deel van het Zweiersdal ooit droeg, de Ostbac. Tegenwoordig draagt diezelfde stroom (een beetje verwarrend) de naam Zuiderbeek. 

De beek ontspringt in een moerassig gebiedje met als naam de Zomp, pal naast de Dam begint daar de Zuiderbeek. Een lieflijk stroompje dat zachtjes kabbelend door het dal naar de vijver aan de Benedendorpsweg loopt en eindigt in de uiterwaarden van de Neder-Rijn. Bijna precies zoals dat in 1660 ook het geval was, zoals te zien op onderstaande kaart die door Geelkercken gemaakt werd in die tijd. De beek zie je met een kringellijntje in de richting van het oude kerkje lopen.ย 

Uitsnede Afbeelding Van Geelkercken afkomstig van het Gelders Archief