Ga naar de inhoud

Nieuwsbericht telweek 13

Hallo vrienden, tellers en buurtgenoten,

Zaterdag werden we ondergedompeld in een wereld die voor ons allemaal onbekend was. De wereld van de plantengallen. Vergroeiingen aan bomen en struiken die door insecten worden veroorzaakt. In een slakkengang van een goede 200 meter in 2 uur en met behulp van een voor iedereen meegenomen boekje, werden we ingewijd in de het gallenrijkdom. Het enthousiasme van Matthijs zorgde er voor dat we allemaal vol verwondering stonden te kijken naar het verschil tussen de Eikenbinnenlobgalmug en de Eikenbuitenlobgalmug. Weer een dimensie aan de natuur om ons heen toegevoegd.

Op zondag zijn we getrakteerd op een wandeling met boeiend verhaal over landschap en water.

Met een gezellig groepje van ongeveer 12 mensen zijn we gestart boven aan de Van Eeghenweg. Daar vertelde Flip hoe de stuwallen zijn ontstaan en de latere kleine droogdalen zijn gevormd.

Op de Dam leerden we dat de droogdalen en watervoerende dalen ieder een heel uniek ondergronds kleilagenpatroon hebben waardoor grondwaterstanden in dit gebied enorm kunnen verschillen.

In de Zomp werden we op de proef gesteld met vragen zoals hoe oud het water is dat via de zomp omhoog komt en hoeveel tijd regenwater nodig heeft te infiltreren (helaas had ik geen notitie boekje bij me zodat ik dit nu allemaal weer even precies kan reproduceren).

Samenvattend weer een heel rijk weekend. Dankjewel Matthijs en Flip voor jullie bijdrage.

Tegelijkertijd willen we jullie wijzen op de afsluiting van ons festival, met een heuse “biodiverse markt” op zondag 18 juni waarbij we ook bekend maken hoeveel soorten we hebben gezien en welke daarvan zeer bijzonder zijn. Iedereen is welkom om even over de markt te wandelen en een kopje thee te drinken in het Zweiersdal. We hopen natuurlijk dat jullie er bij zijn.

Ook staan er nog twee laatste activiteiten in ons programma, je moet snel zijn om daar nog een plekje te kunnen reserveren.